Jak uczciwie i skutecznie pozyskiwać opinie Google

Reading Time: 5 minutes

Współczesne firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że opinie konsumentów mogą być kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu, ponieważ dostarczają cennych wskazówek dotyczących usprawnień produktów, usług i ogólnych praktyk biznesowych, stanowiąc fundament dla rozwoju i innowacji każdego przedsiębiorstwa. Ponadto, wysoka średnia ocena i duża liczba pozytywnych recenzji są obecnie jednymi z głównych kryteriów wyboru firmy w oczach potencjalnych klientów, a najpopularniejszą platformą do ich przeglądania są Mapy Google. W poniższym artykule przyglądamy się różnym rodzajom feedbacku oraz ich wpływu na działalność firm. Dowiesz się również, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zarządzać recenzjami i opiniami Google, aby dobrze prosperować oraz jak skutecznie pozyskiwać feedback od klientów na tej platformie.

Opinie Google – przewaga w świecie ocen i recenzji

Internet ewoluował, stając się nie tylko globalną areną komunikacji, ale także znaczącym centrum wymiany doświadczeń i opinii. Platformy internetowe specjalizujące się w publikacji recenzji zyskały istotne znaczenie, przeobrażając się w kluczowe narzędzia wspierające proces decyzyjny konsumentów. W kontekście lokalnym, Google od lat wyłania się jako lider, oferując nie tylko funkcje wyszukiwarki, ale również zintegrowane środowisko opinii, które jest szeroko dostępne i masowo wykorzystywane, głównie w zakresie zakupu produktów i korzystania z usług stacjonarnych. Opinie Google często stanowią pierwszy punkt orientacyjny dla potencjalnych klientów w poszukiwaniu informacji o firmie i tym, co oferuje. Są one eksponowane bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, co podnosi ich widoczność i dostępność. Dla wielu użytkowników opinie Google są uważane za bardzo wiarygodne źródło informacji, gdyż bazują na realnych doświadczeniach innych konsumentów. W związku z tym, właściciele firm – zarówno tych małych, posiadających jedną lub kilka lokalizacji, jak i ogromnych sieci handlowych zarządzających setkami sklepów – powinni strategicznie zarządzać swoją obecnością w systemie opinii Google. Aktywne pozyskiwanie recenzji, monitorowanie komentarzy i reagowanie na nie stanowią kluczowe elementy w budowaniu reputacji marki oraz zwiększaniu jej widoczności online. W erze cyfrowej, gdzie dostęp do informacji jest nieograniczony, a decyzje zakupowe często podejmowane są w oparciu o online’owe rekomendacje, efektywne zarządzanie opiniami Google może okazać się decydującym aspektem w osiąganiu sukcesu biznesowego.

Dlaczego opinie Google są tak ważne dla wizytówki firmy?

Duża liczba pozytywnych opinii ma duży wpływ na pozycję wizytówki firmy w wynikach wyszukiwania Google, ponieważ są one interpretowane przez algorytmy jako sygnał zaufania i popularności marki. Istotne są także słowa kluczowe, które, będąc użyte w opiniach, pomagają algorytmom Google zrozumieć kontekst działalności firmy i dopasować ją do odpowiednich zapytań użytkowników. Dlatego też promowanie pozostawiania recenzji, które dodatkowo będą nasycone odpowiednimi słowami kluczowymi może znacząco wpłynąć na wzrost pozycji wizytówek firmy w lokalnych wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie, przyczynić się do wzrostu ruchu w lokalu. Widzimy to na poniższym zrzucie ekranu, na którym pod wizytówką każdej firmy Google wyjaśniło, że pojawiły się one na samej górze wyników wyszukiwania ze względu na obecność wyszukiwanej frazy w komentarzach użytkowników.

Zarządzanie recenzjami i opiniami Google jako klucz do dobrego prosperowania przedsiębiorstwa

Feedback od klientów jest kluczowym elementem w rozwoju każdego przedsiębiorstwa i stanowi nieocenione źródło wiedzy dla firm odnośnie stałego doskonalenia różnych obszarów działalności. Pozytywne opinie nie tylko motywują zespół, ale również podkreślają mocne strony przedsiębiorstwa, co może być skutecznie wykorzystane w działaniach marketingowych. Z drugiej strony, negatywne komentarze, choć mogą wydawać się trudne do przełknięcia, to w rzeczywistości są znakomitą szansą na doskonalenie usług i oferty. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat niedociągnięć w firmie oraz wskazują obszary wymagające poprawy. 

Kluczem jest regularne przeglądanie i analizowanie wszystkich opinii Google, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Podziękowania za pozytywny feedback pokazują klientom, że są doceniani i są ważni dla firmy. Natomiast szybka i konstruktywna odpowiedź na krytykę świadczy o zaangażowaniu firmy w rozwiązywanie problemów i dążenie do doskonałości. Oba przypadki, poprzez odpowiednie reagowanie, stanowią znakomitą okazję do zbudowania głębszej relacji z klientem. Aktywne zachęcanie konsumentów do dzielenia się swoimi opiniami Google oraz czynienie tego procesu łatwym i intuicyjnym jest równie ważne. 

W rezultacie, odpowiednie wykorzystanie feedbacku od klientów pozwala na dostosowywanie i udoskonalanie oferty, co prowadzi do wzmocnienia pozycji rynkowej firmy, budowania lojalności klienta i oferowania produktów i usług najwyższej jakości. Regularny dialog z klientami oraz działanie prewencyjne w przypadku powtarzających się problemów to fundament trwałych relacji biznesowych oraz sukcesu firmy na konkurencyjnym rynku. 

Skuteczne sposoby na pozyskanie opinii Google

Firmy, które chcą zwiększyć liczbę otrzymywanych od klientów recenzji oraz opinii Google, powinny aktywnie prosić o ich sugestie i uwagi. Najskuteczniejszą metodą jest tradycyjne wystosowanie przez pracownika obsługi prośby o wystawienie opinii w Google zaraz po zakończonej transakcji. Sporym problemem jest jednak fakt, że sposób ten wymaga znacznego nakładu energii i zaangażowania ze strony zespołu. Bezpośredni kontakt z klientem jest czasochłonny co sprawia, że skalowanie tego procesu w miarę rosnącej liczby klientów jest bardzo wymagające. Aby uzyskać lepsze efekty, przedsiębiorstwa mogą zautomatyzować ten proces, wysyłając osobom, które dokonały zakupu w lokalach stacjonarnych prośbę o feedback oraz podając im link do odpowiedniej wizytówki w Mapach Google. Wykorzystując możliwości technologiczne, mogą to robić skutecznie na jeden lub wiele z poniższych sposobów.

Powiadomienie push

Powiadomienie push są niezywkle użyteczne w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych. Technologię tę można wykorzystać wtedy, gdy klient posiada kartę lojalnościową w aplikacji mobilnej. Po zeskanowaniu takiej karty, powiadomienie może pojawić się od razu lub po jakimś czasie, np. godzinę później, gdy klient z dużym prawdopodobieństwem będzie już w domu, co zwiększy prawdopodobieństwo umieszczenia opinii Google.

Poczta elektroniczna

E-mail stanowi klasyczne i sprawdzone narzędzie do komunikacji z klientami, idealne do dystrybucji prośby o napisanie recenzji lub wystawienie opinii Google.

W przypadku zakupów stacjonarnych, e-mail można wysłać wtedy, gdy klient w skorzysta w sklepie z programu lojalnościowego, a firma posiada jego adres mailowy oraz zgodę na kontakt w celach marketingowych.

Wiadomość tekstowa

SMSy słyną z wysokiej skuteczności również w przypadku dystrybucji próśb o feedback i opinie Google. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym, przedsiębiorstwa mają możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców w bardzo krótkim czasie. Użycie SMSa do kontaktu z klientem możliwe jest wtedy, gdy podczas zakupu użył on programu lojalnościowego, a firma posiada jego numer telefonu i zgodę na kontakt marketingowy tym kanałem. Jest to metoda wysoce skuteczna, ale też najdroższa ze wszystkich na tej liście.

Kod QR

Kody QR, odkąd można skanować je za pomocą wbudowanego aparatu w smartfonie (bez konieczności instalowania osobnej aplikacji) stosowane są w biznesie na szeroką skalę i używane są przez miliony osób. Są one szczególnie użyteczne przy zbieraniu recenzji i opinii Google od klientów w sklepach i lokalach stacjonarnych. Taki kod może zostać umieszczony na paragonie, ulotce wręczonej podczas zakupów, plakacie czy standzie przy kasie. Jest to rozwiązanie najtańsze, jednak wymaga inicjatywy ze strony klientów, dlatego zazwyczaj cechuje się nieco mniejszym współczynnikiem konwersji.

Najlepsze rezultaty osiągają firmy, które mogą pozwolić sobie na skorzystanie ze wszystkich lub kilku powyższych kanałów, dobierając je zależnie od posiadanych zasobów, takich jak program lojalnościowy czy aplikacja mobilna.

Bardzo użytecznym i unikatowym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym do obsługi procesu pozyskiwania feedbacku i opinii konsumenckich jest Review Booster, łączący proces pozyskiwania informacji zwrotnych z procesem pozyskiwania publicznie widocznych ocen i opinii od klientów (np. w Google Maps). Po wejściu w link, który może być dostarczony za pomocą każdego z wymienionych wyżej kanałów, przyjaźnie wyglądająca i intuicyjna ankieta pozwala klientowi przekazać feedback np. na temat jakości obsługi, asortymentu, ceny etc. Klienci, którzy są najbardziej zadowoleni, a zatem mają największy potencjał do zostania promotorami marki, proszeni są o podzielenie się publiczną recenzją, natomiast osoby, które z jakiegoś powodu są niezadowolone, mogą przekazać swoje uwagi bezpośrednio do działu obsługi klienta.

Tak zorganizowany proces jednocześnie maksymalizuje liczbę pozytywnych opinii, minimalizuje liczbę opinii negatywnych, a jednocześnie pozwala wszystkich klientom przekazać swój feedback, tak, aby firma mogła na niego zareagować. Jest to odpowiedź na problem, polegający na tym, że niezadowoleni klienci, którzy chcieliby przekazać firmie swoje spostrzeżenia, ale nie mają do tego odpowiedniego narzędzia, zamieszczają negatywne recenzje w Mapach Google. Wiele z tych osób nie ma intencji publicznego łajania firmy i psucia jej wizerunku, ale robią to z braku łatwo dostępnej alternatywy.